Polityka Prywatności

ADVERTS
http://samomoto.pl
SamoMoto
Nowe auto czy używane - pomagamy w wyborze.
Polityka prywatności
 
1. W zakresie obsługi, pomocy Użytkownikom i kontroli ich działań, osobami reprezentującymi Portal są: odpowiedzialni za stronę techniczną – Administratorzy, oraz odpowiedzialni za stronę merytoryczną – Moderatorzy serwisów
 
Decyzje Administratora lub Moderatora serwisu wobec działań Użytkowników są ostateczne. Nie zastosowanie się do decyzji Administratora lub Moderatora serwisu może wiązać się z sankcją do całkowitej blokady konta włącznie.
 
Niedozwolone jest:
 
promowanie przez Użytkownika innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza strefami płatnych reklam i przeznaczonymi do tego polami w Portalu
 
wielokrotnego umieszczania tych samych zdjęć, treści czy innych elementów, za wyjątkiem stałych elementów identyfikujących jak np. podpis, awatar itp.   
 
publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.
 
zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi), takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nr telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,
 
używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób,
 
umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
 
umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolny do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich.
 
Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach portalu informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem:
 
ADVERTS
http://livemag.pl/
livemag.pl
Zupełnie inny portal lifestyleowy!
http://motokokpit.pl
http://motokokpit.pl
Zasady bezpiecznej jazdy, wyposażenie auta, konserwacja i naprawa.
treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej (Art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 194-196 Kodeksu Karnego),
 
treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe,
 
treści zawierających wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.),
 
treści propagujących alkohol (Art. 2.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.) oraz środki odurzające, narkotyki (Art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.).
 
Administratorzy i Moderatorzy mogą edytować, modyfikować, przenosić do dowolnego działu, usuwać wpisy Użytkowników w przypadku:
 
gdy chcą wzbogacić informację o treść, zdjęcie lub odnośniki internetowe,
 
gdy informacja zawiera niedozwolone znaki, treść pisana jest dużymi literami lub wpływa na estetyczny wymiar portalu,
 
gdy wiadomość obniża ogólny poziom portalu,
 
gdy wpis jest sprzeczny z polityką redakcyjna portalu
 
została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, liczne błędy ortograficzne, użycie slangu młodzieżowego),
 
została napisana w nieodpowiednim dziale,
 
została napisana przy braku związku z tematem,
 
jest niezgodna z regulaminem Portalu.
 
 
Administratorzy mogą przenosić wybrane przez siebie treści stworzone przez Użytkownika, w dowolne miejsce na portalu.
 
Portal nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie.
 
Portal ma prawo do pełnej redakcji niezamówionych przez redakcję tekstów, oraz do umieszczania go w dowolnie wybranych przez siebie miejscach na portalu oraz do dowolnego . Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do ich przenoszenia, kopiowania, edycji i umieszczania na swoich stronach www, blogach, w swoich publikacjach elektronicznych i drukowanych. Nie dotyczy materiałów dostarczanych przez Użytkowników w ramach usług, których szczegółowy regulamin stanowi inaczej oraz oznaczeń firmowych zastrzeżonych podlegających prawu patentowemu, a umieszczanych we wpisach katalogów firm.
 
Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów w zamieszczonych na stronach portalu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody zarządzającego prawami Portalu, jest zabronione.
 
Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, umieszczonego w Portalu. Jednocześnie oświadcza, że osoby, których wizerunek umieścił w Portalu, udzieliły takiego zezwolenia.
 
Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i  nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, oraz materiałów graficznych i fotograficznych przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 
Szczegóły wykorzystania materiałów ustalane są w każdym przypadku indywidualnie z zarządzającym prawami portalu.
 
Komentarze na blogach są moderowane przez twórców blogów.
 
Portal nie ponosi odpowiedzialności za opublikowanie, bądź też nieopublikowanie komentarza na blogach.
 
POLITYKA COOKIES 
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 
zawartych w plikach cookies. 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 
unikalny numer. 
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu Fronda.pl
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te 
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę 
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia 
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 
korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, wybranego języka lub regionu, z 
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, 
wyglądu strony internetowej itp.;